Sieć

Praca w sieci

NETSUS to interdyscyplinarna sieć zrównoważonego żywienia skupiająca się na trzech zagadnieniach: nauka, gospodarka oraz transfer wiedzy.

W celu zacieśnienia transgranicznej wymiany między sferą badawczą, przemysłem spożywczym i edukacją żywieniową, tworzymy trzy grupy robocze zajmujące się wyżej wymienionymi obszarami.

Grupa robocza Nauka analizuje między innymi krajowe i międzynarodowe badania dotyczące żywienia i żywności, a także ustalenia naukowe dotyczące zrównoważonego żywienia w przyszłości.

Zadaniem grupy roboczej Transfer wiedzy jest między innymi gromadzenie i przygotowywanie informacji dla konsumentów, gospodarki oraz usługodawców. Intensywnej wymiany i wsparcia oczekujemy przede wszystkim w ramach jednego z głównych tematów naszego projektu, czyli cyfrowej platformy dydaktyczno – edukacyjnej.

Także grupa robocza Gospodarka będzie się intensywnie zajmowała tematyką zrównoważonego żywienia oraz zrównoważonego rozwoju w Euroregionie Nysa. Głównym zadaniem jest tu wsparcie producentów, przetwórców i usługodawców w regionie.

 
Logo CSB
Logo Universität
Logo Interreg Polen und Sachsen